English

CENTAR ZA EMOCIONALNO FOKUSIRANU
TERAPIJU - SRBIJA

"Svi smo mi, od kolevke do groba, najsretniji kada je život organizovan kao niz izleta, dugih ili kratkih, iz sigurne baze koju nam pružaju naše osobe kojima smo privrženi"
- John Bowlby
Image
EFT za parove
EFT za parove
EFT je kratkoročan, strukturiran, I na istrazivanjima zasnovan pristup, prvobitno razvijen za terapiju parova...
EFT za pojedince (EFIT)
EFT za pojedince (EFIT)
EFIT je pristup individualnoj terapiji zasnovan na nauci o emotivnoj privrženosti...
EFT za porodice (EFFT)
EFT za porodice (EFFT)
EFFT sledi principe i prakse emocionalno fokusirane terapije kako bi obnovio vezu i unapredio održivost porodičnih odnosa
CEFT Srbija zvanično je pridružen Međunarodnom centru za izvrsnost u emocionalno fokusiranoj terapiji (Kanada)
Image

CEFT Srbija je član zajednice EFT Evropa

EFT Europe

CEFT Srbija zahvaljuje na velikoj podršci i saradnji Grčkoj EFT mreži

Greek Network
Šta je EFT
Emocionalno fokusirana terapija (EFT) vrsta je kratkotrajne terapije koja se koristi za poboljšanje vezanosti i veza u odnosima s odraslima. Ovaj pristup terapiji za parove razvili su doktori Sue Johnson i Les Greenberg 1980-ih, a osnova je u istraživanju ljubavi kao vezanosti.  Ovaj tretman može pomoći parovima i članovima porodice da stvore sigurniju emocionalnu vezu, što može rezultirati jačim odnosima i poboljšanom komunikacijom.
(preuzeto sa ICEEFT)
Poziv na Externship
Externship – osnovni nivo obuke u EFT (približno 30 sati) – podučava osnovne kliničke veštine koje su neophodne da bi stručnjak za mentalno zdravlje postao efikasan kao specijalista za terapiju parova i to je prvi korak da budete sertifikovani kao EFT terapeut. Externship obuhvata posmatranje terapeutskih sesija uživo, prezentacije teorije i kliničkih tehnika, vežbe za usavršavanje veština i diskusije o posebnim slučajevima, kliničkom materijalu i pitanjima.
(preuzeto sa ICEEFT)

Sertifikovane - EFT
obuke za profesionalce

Obuke se preporučuju svim profesionalcima u oblasti mentalnog zdravlja, psihoterapeutima svih škola i pristupa, kao i psihoterapeutima koji su trenutno u edukaciji I pod supervizijom. Može biti korisna svim profesionalcima koji žele da prošire svoje znanje i radne veštine sa parovima porodicama ili pojedincima, te da razumeju dinamiku njihovih odnosa. Polaznici obuka dobijaju sertifikat o završenom Externshipu.

Naša misija

je stvaranje i širenje zajednice psihoterapeuta koji primenjuju EFT u svojoj praksi i modjusobno saradjuju i podrzavaju jedni druge.

Centar za Emocionalno Fokusiranu Terapiju Srbije 

Kontakt

Centar za emocionalno fokusiran terapiju Srbija

Adresa: Janka Katica br.9, 11000 Beograd

tel:+ +381 60 353 4772

email: ceftsrbija@gmail.com

PIB: 113154847

MIB: 28345283