English

Događaji

Svetski samit EFT 2024

CEFT Srbija je učestvovala na Svetskom samitu EFT 2024 održanom u Holandiji, na kome se diskutovalo o novom razvoju u EFT-modelima, EFIT-u, EFFT-u i HMT-u s posebnom pažnjom na različite grupe i kulture. Cilj nam je inspirisati i učiti zajedno kako bismo ovaj svijet učinili sigurnijim mestom!

Pored učešća u raznim radnim grupama - predstavnik CEFT Srbija, gospodim Bjan Vuković je bio i jedan od predavača u okviru radne grupe pod nazivom:

Je li nesavršenost nada u EFT-u? Naše pogreške i trenuci naše bespomoćnosti u sesijama 

World summit 2024

Predavači:

Giulia Altera
EFT Trainer

Simona Herb
EFT Trainers

Bojan Vukovic
EFT Trainer in training

Prikazaćemo i diskutovati o video zapisima u kojima bismo mi kao terapeuti mogli da posmatramo trenutke u kojima gubimo nadu. Trenuci kada naši pacijenti gube nadu, Trenuci kada nema reakcije i sve izgleda zamrznuto. Pazite kako tražimo puteve za bekstvo kada je nama ili njima preteško. Kako pokušavamo da zaštitimo njih i sebe od teških i bolnih emocija. Kako posmatramo i razumemo naše reaktivne, zaštitne strategije u suočavanju sa ovim blokovima. I na kraju, kako zakazujemo sa nekim klijentima, a nema popravke ili srećnog kraja. Obratite pažnju i na to kako stid igra važnu ulogu i može nas sprečiti da tražimo pomoć, podršku, nadzor ili još gore, da nam pomogne da odustanemo od našeg teoretskog modela i empatije klijenta kako bismo se zaštitili.

Naš fokus će biti na tome kako da budemo u ovome, bez rešenja, jer smo primorani da ostanemo u našim najgorim trenucima kada se jednostavno dese. Želimo da se terapeuti povežu sa sopstvenom zaglavlјenošću i poteškoćama i da zajedno plešu kroz tango pokrete i da budu inspirisani i oblikovani kroz iskustvo koje mogu imati direktno jedni sa drugima u ova dva sata zajedno. Želeli bismo da terapeuti odu kući sa osećanjem da su u redu čak i sa svojim nesavršenostima, da je u redu i ne biti u redu i da ponekad možemo samo da ostanemo tu, da dobiju priliku da se ne osećaju sami u tim greškama i gubitku nade.

 

Preuzeto sa: https://efteuropa.com

Related Articles

Naša misija

je stvaranje i širenje zajednice psihoterapeuta koji primenjuju EFT u svojoj praksi i modjusobno saradjuju i podrzavaju jedni druge.

Centar za Emocionalno Fokusiranu Terapiju Srbije 

Kontakt

Centar za emocionalno fokusiran terapiju Srbija

Adresa: Janka Katica br.9, 11000 Beograd

tel:+ +381 60 353 4772

email: ceftsrbija@gmail.com

PIB: 113154847

MIB: 28345283