English

ETF za klijente

EFT za parove

EFT je kratkoročan, strukturiran, I na istrazivanjima zasnovan pristup, prvobitno razvijen za terapiju parova i zasnovan na nauci o emotivnoj privrženosti (atačment teoriji), nastao 1980-ih. 

Intervencije u EFT za parove integrišu humanistički, iskustveni pristup (Karl Rodžers) u restrukturiranju emocionalnog iskustva i sistemski strukturalni pristup (Salvador Minučin) u restrukturiranju interakcija. Sada postoji veliki broj istraživanja o efikasnosti EFT za parove. Ta istraživanja ukazala su na značajne efekte tretmana i stabilne rezultate tokom vremena. EFT za parove se uspešno koristi sa velikim brojem različitih tipova parova u privatnoj praksi,  bolničkim klinikama, itd. Postoji preliminarno istraživanje za parove koji se suočavaju sa depresijom, sa anksioznošću koja je rezultat traume, sa medicinskom bolešću i sa dilemama u opraštanju. EFT za parove se koristi sa različitim kulturalnim grupama i obrazovnim nivoima širom Severne Amerike, Australije, Novog Zelanda, Evrope, Afrike i Azije, Balkana. Koristi se sa tradicionalnim i netradicionalnim parovima, homoseksualnim ili istopolnim parovima.


Reč o osnivaču EFT Su Džonson

Su Džonson je klinički psiholog, istraživač, profesor, autor, popularni prezenter i predavač i jedan od vodećih inovatora u oblasti terapije parova. Drži prezentacije i piše o privrženosti i vezivanju, nauci lјubavi, intervencijama za popravlјanje odnosa, traumatiziranim parovima i opraštanju.

Su je profesor na Univerzitetu Otava u Kanadi i na Univerzitetu Alijant u San Dijegu, Kalifornija. Ona je jedan od začetnika i glavni zagovornik emocionalno fokusirane terapije za parove (EFT), moćne, proverene intervencije koja pomaže parovima da prevaziđu razdore i izgrade jake lјubavne veze. Takođe je i direktor Instituta za parove i porodicu u Otavi i Međunarodnog centra za izvrsnost u emocionalno fokusiranoj terapiji (ICEEFT) koji ima brojne pridružene centre i zajednice u Severnoj Americi i Evropi.

Related Articles

EFT za pojedince (EFIT)

EFT za porodice (EFFT)

Naša misija

je stvaranje i širenje zajednice psihoterapeuta koji primenjuju EFT u svojoj praksi i modjusobno saradjuju i podrzavaju jedni druge.

Centar za Emocionalno Fokusiranu Terapiju Srbije 

Kontakt

Centar za emocionalno fokusiran terapiju Srbija

Adresa: Janka Katica br.9, 11000 Beograd

tel:+ +381 60 353 4772

email: ceftsrbija@gmail.com

PIB: 113154847

MIB: 28345283