English

ETF za klijente

EFT za pojedince (EFIT)

EFIT je pristup individualnoj terapiji zasnovan na nauci o emotivnoj privrženosti koji, kao i druge EFT intervencije, EFCT za parove i EFFT za porodice, nudi integraciju humanističkih iskustvenih intervencija fokusiranih na preoblikovanje intrapsihičkog iskustva i sistemskih intervencija fokusiranih na preoblikovanje obrazaca angažovanja sa značajnim drugima.

Emociji se daje prednost u svim modalitetima lečenja s obzirom na njenu moćnu ulogu u strukturiranju kako unutrašnjeg iskustva i motivacije tako i klјučnih interakcijskih obrazaca u odnosima. Emocija povezuje i organizuje klјučna iskustva i interakciju.

Cilјevi:

  • Ponuditi korektivna iskustva koja pozitivno utiču na modele sebe i drugih i formiraju stabilnu, trajnu promenu.
  • Ponuditi transformativne trenutke u kojima se ranjivost dočekuje s pribranošću.
  • Omogućiti klijentima da pređu na pristupačnost/otvorenost, odzivnost i potpunu angažovanost koja karakteriše sigurnu vezu sa drugima.
  • ogućiti klijentima da oblikuju koherentan osećaj kompetentnog ja koji se može baviti egzistencijalnim životnim pitanjima i postati potpuno živo lјudsko biće.

Reč o osnivaču EFT Su Džonson

Su Džonson je klinički psiholog, istraživač, profesor, autor, popularni prezenter i predavač i jedan od vodećih inovatora u oblasti terapije parova. Drži prezentacije i piše o privrženosti i vezivanju, nauci lјubavi, intervencijama za popravlјanje odnosa, traumatiziranim parovima i opraštanju.

Su je profesor na Univerzitetu Otava u Kanadi i na Univerzitetu Alijant u San Dijegu, Kalifornija. Ona je jedan od začetnika i glavni zagovornik emocionalno fokusirane terapije za parove (EFT), moćne, proverene intervencije koja pomaže parovima da prevaziđu razdore i izgrade jake lјubavne veze. Takođe je i direktor Instituta za parove i porodicu u Otavi i Međunarodnog centra za izvrsnost u emocionalno fokusiranoj terapiji (ICEEFT) koji ima brojne pridružene centre i zajednice u Severnoj Americi i Evropi.

Related Articles

EFT za parove

EFT za porodice (EFFT)

Naša misija

je stvaranje i širenje zajednice psihoterapeuta koji primenjuju EFT u svojoj praksi i modjusobno saradjuju i podrzavaju jedni druge.

Centar za Emocionalno Fokusiranu Terapiju Srbije 

Kontakt

Centar za emocionalno fokusiran terapiju Srbija

Adresa: Janka Katica br.9, 11000 Beograd

tel:+ +381 60 353 4772

email: ceftsrbija@gmail.com

PIB: 113154847

MIB: 28345283