English

CEFT Srbija galerija

Centar za emocionalno fokusiranu terapiju Srbije, organizuje godišnje Externship obuke u Beogradu u radu sa parovima, sa učesnicima različitih psihoterapijskih modaliteta iz Srbije i regiona. Pored toga predstavnik Centra za emocionalno fokusiranu terapiju Srbija, EFT trener ,  Bojan Vukovic je bio deo tima sa Lievenom Migerode (EFT Belgium), Kyriaki Polychroni (EFT Greek network) gdje su održani prvi nivoi EFT edukacije, Externship-a (odobreno od strane ICEEEFT) u raznim državama Evrope.

Naša misija

je stvaranje i širenje zajednice psihoterapeuta koji primenjuju EFT u svojoj praksi i modjusobno saradjuju i podrzavaju jedni druge.

Centar za Emocionalno Fokusiranu Terapiju Srbije 

Kontakt

Centar za emocionalno fokusiran terapiju Srbija

Adresa: Janka Katica br.9, 11000 Beograd

tel:+ +381 60 353 4772

email: ceftsrbija@gmail.com

PIB: 113154847

MIB: 28345283