English

EFT za porodice (EFFT)

porodična terapijaEFFT sledi principe i prakse emocionalno fokusirane terapije kako bi obnovio vezu i unapredio održivost porodičnih odnosa. Osnovni cilј EFFT-a je da ponovo uspostavi sigurnije porodične obrasce gde su privrženost i brižni odgovori delotvorni i emocionalne veze se popravlјaju. Ovi resursi informišu mrežu bezbednosti koja obezbeđuje fleksibilnost i bliskost neophodnu porodicama radi promovisanja individualnog rasta i smislenih odnosa među generacijama.

EFT proces promene u EFFT-u se fokusira na stabilizaciju negativnog porodičnog obrasca interakcije, restrukturiranje interakcije roditelјa i deteta i konsolidaciju osećaja sigurnosti stečenog kroz nove obrasce povezivanja. Prateći principe nauke o emotivnoj privrženosti, EFFT terapeut vodi porodicu do novih obrazaca roditelјske dostupnosti, reagovanja i koherentne komunikacije privrženosti dok se suočavaju sa razvojnim promenama i životnim izazovima. U EFFT-u, fokus je na rešavanju blokada u brižnim odgovorima roditelјa i razumevanju ponašanja deteta ili adolescenta u smislu potreba za privrženošću ili strahova. Ove blokade su rezultat ograničenih, „zaglavlјenih“ odgovora na neusaglašenost i narušene porodične odnose. EFFT terapeut prati generacijske uticaje koji utiču na ove blokade i radi na rigidnim obrascima koji remete komunikaciju privrženosti između roditelјa, braće i sestara i između roditelјa i deteta. Rad sa roditelјima se fokusira na izgradnju koherentnog roditelјskog tima. Proces EFFT-a se često ubrzava kako članovi porodice postaju osetlјiviji, pristupačniji i dolaze u dodir sa prethodno nepriznatim emocijama i potrebama vezanim za privrženost.

Cilјevi:

  • Pristup i podizanje svesti o nepriznatim osećanjima povezanim sa negativnim porodičnim obrascem.
  • Preoblikovanje porodičih teškoća i problema sa decom unutar relacionih blokada koje pogoršavaju situaciju.
  • Promovisanje svesti i pristupa brižnim namerama koji iza ovoga stoje i nepriznatim potrebama vezanim za privrženost.
  • Omogućavanje delјenja sa drugima nezadovolјenih potreba vezanih za privrženost i delotvornih brižnih odgovora

Reč o osnivaču EFT Su Džonson

Su Džonson je klinički psiholog, istraživač, profesor, autor, popularni prezenter i predavač i jedan od vodećih inovatora u oblasti terapije parova. Drži prezentacije i piše o privrženosti i vezivanju, nauci lјubavi, intervencijama za popravlјanje odnosa, traumatiziranim parovima i opraštanju.

Su je profesor na Univerzitetu Otava u Kanadi i na Univerzitetu Alijant u San Dijegu, Kalifornija. Ona je jedan od začetnika i glavni zagovornik emocionalno fokusirane terapije za parove (EFT), moćne, proverene intervencije koja pomaže parovima da prevaziđu razdore i izgrade jake lјubavne veze. Takođe je i direktor Instituta za parove i porodicu u Otavi i Međunarodnog centra za izvrsnost u emocionalno fokusiranoj terapiji (ICEEFT) koji ima brojne pridružene centre i zajednice u Severnoj Americi i Evropi.

Preuzeto sa  ICEEFT

Related Articles

EFT za parove

EFT za pojedince (EFIT)

Naša misija

je stvaranje i širenje zajednice psihoterapeuta koji primenjuju EFT u svojoj praksi i modjusobno saradjuju i podrzavaju jedni druge.

Centar za Emocionalno Fokusiranu Terapiju Srbije 

Kontakt

Centar za emocionalno fokusiran terapiju Srbija

Adresa: Janka Katica br.9, 11000 Beograd

tel:+ +381 60 353 4772

email: ceftsrbija@gmail.com

PIB: 113154847

MIB: 28345283