English

CENTAR ZA EMOCIONALNO FOKUSIRANU TERAPIJU SRBIJA

"Svi smo mi, od kolevke do groba, najsretniji kada je život organizovan kao niz izleta, dugih ili kratkih, iz sigurne baze koju nam pružaju naše osobe kojima smo privrženi". - John Bowlby
Image
EFT za parove
EFT za parove
EFT je kratkoročan, strukturiran, I na istrazivanjima zasnovan pristup, prvobitno razvijen za terapiju parova...
EFT za pojedince (EFIT)
EFT za pojedince (EFIT)
EFIT je pristup individualnoj terapiji zasnovan na nauci o emotivnoj privrženosti...
EFT za porodice (EFFT)
EFT za porodice (EFFT)
EFFT sledi principe i prakse emocionalno fokusirane terapije kako bi obnovio vezu i unapredio održivost porodičnih odnosa
CEFT Srbija zvanično je pridružen Međunarodnom centru za izvrsnost u emocionalno fokusiranoj terapiji (Kanada)
Image

CEFT Srbija zahvaljuje na velikoj podršci i saradnji Grčkoj EFT mreži

Greek Network
Šta je EFT
Emocionalno fokusirana terapija (EFT) vrsta je kratkotrajne terapije koja se koristi za poboljšanje vezanosti i veza u odnosima s odraslima. Ovaj pristup terapiji za parove razvili su doktori Sue Johnson i Les Greenberg 1980-ih, a osnova je u istraživanju ljubavi kao vezanosti.  Ovaj tretman može pomoći parovima i članovima porodice da stvore sigurniju emocionalnu vezu, što može rezultirati jačim odnosima i poboljšanom komunikacijom.
(preuzeto sa ICEEFT)
Poziv na Externship
Externship – osnovni nivo obuke u EFT (približno 30 sati) – podučava osnovne kliničke veštine koje su neophodne da bi stručnjak za mentalno zdravlje postao efikasan kao specijalista za terapiju parova i to je prvi korak da budete sertifikovani kao EFT terapeut. Externship obuhvata posmatranje terapeutskih sesija uživo, prezentacije teorije i kliničkih tehnika, vežbe za usavršavanje veština i diskusije o posebnim slučajevima, kliničkom materijalu i pitanjima.
(preuzeto sa ICEEFT)

Sertifikovane - EFT
obuke za profesionalce

Obuke se preporučuju svim profesionalcima u oblasti mentalnog zdravlja, psihoterapeutima svih škola i pristupa, kao i psihoterapeutima koji su trenutno u edukaciji I pod supervizijom. Može biti korisna svim profesionalcima koji žele da prošire svoje znanje i radne veštine sa parovima porodicama ili pojedincima, te da razumeju dinamiku njihovih odnosa. Polaznici obuka dobijaju sertifikat o završenom Externshipu.

Naša misija

je stvaranje i širenje zajednice psihoterapeuta koji primenjuju EFT u svojoj praksi i modjusobno saradjuju i podrzavaju jedni druge.

Centar za Emocionalno Fokusiranu Terapiju Srbije 

Kontakt

Centar za emocionalno fokusiran terapiju Srbija

Adresa: Janka Katica br.9, 11000 Beograd

tel:+ +381 60 353 4772

email: ceftsrbija@gmail.com

PIB: 113154847

MIB: 28345283

Saradnja

CEFT Srbija zvanično je pridružen Međunarodnom centru za izvrsnost u emocionalno fokusiranoj terapiji (Kanada)