English

Ko smo mi

 

Šta je Centar za emocionalno fokusiranu terapiju Srbije?

Centar za emocionalno fokusiranu terapiju Srbije (CEFTS) je dobrovoljno, nevladino, neprofitno udruženje gradjana osnovano 2022. godine u Beogradu. Centar je osnovan na neodredjeno vreme radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti psihoterapije i unapredjenja mentalnog zdravlja pojedinaca, te jačanju sigurnih i podržavajućih odnosa sa partnerima, članovima porodice i širom zajednicom. Poseban focus je na primeni emocionalno fokusirane psihoterapije (u daljem tekstu EFT), te edukaciji stručnjaka za sticanje znanja i veština iz ove psihoterapijske oblasti. Naša misija je stvaranje i širenje zajednice psihoterapeuta koji primenjuju EFT u svojoj praksi i modjusobno saradjuju i podrzavaju jedni druge.

Naši ciljevi su:

  • Dostupnost EFT psihoterapijskog modela sto vecem broju pojedinaca, parova, porodica
  • Informisanje stručne zajednice u Srbiji i regionu o EFT modelu psihoterapije i njegovoj efikasnosti
  • Organizacija i koordinacija radionica i edukacija na temu EFT modela u saradnji sa ostalim EFT centrima i zajednicama iz inostranstva povezanih sa ICEEFT–om
  • Supervizijska podška stručnjacima koji primenjuju EFT model sa parovima

 

O osnivaču:

Bojan Vuković je osnivač i predsednik Centra za emocionalno fokusiranu terapiju Srbije. Sertifikovani EFT terapeut za parove i EFT supervizor, uključen u trening za EFT trenera (serifikovan od strane ICEEFT, https://iceeft.com/) Sertifikovani sistemski porodicni terapeut i trener u Srbiji. Nosilac nacionalnog (broj 485) i evropskog sertifikata za psihoterapiju (ECP). Preko deceniju je imao  iskustvo u radu s decom i mladima bez roditeljskog staranja (radio je u ustanovi i nevladinoj organizaciji, grupni rad i porodičnu terapiju). Ima stalnu privatnu praksu u Beogradu, Srbija.

Poseban fokus interesovanja je rad sa parovima (bilo hetero ili istopolnim parovima) na srpskom ili engleskom jeziku, online ili uzivo.


 

Naša misija

je stvaranje i širenje zajednice psihoterapeuta koji primenjuju EFT u svojoj praksi i modjusobno saradjuju i podrzavaju jedni druge.

Centar za Emocionalno Fokusiranu Terapiju Srbije 


 

Related Articles

Naš tim

CEFT kontakt

Naša misija

je stvaranje i širenje zajednice psihoterapeuta koji primenjuju EFT u svojoj praksi i modjusobno saradjuju i podrzavaju jedni druge.

Centar za Emocionalno Fokusiranu Terapiju Srbije 

Kontakt

Centar za emocionalno fokusiran terapiju Srbija

Adresa: Janka Katica br.9, 11000 Beograd

tel:+ +381 60 353 4772

email: ceftsrbija@gmail.com

PIB: 113154847

MIB: 28345283