English

CEFT Blog

Ko smo mi

Dec 01, 2022 Bojan
Šta je Centar za emocionalno fokusiranu terapiju Srbije? Centar za emocionalno fokusiranu terapiju Srbije (CEFTS) je dobrovoljno, nevladino, neprofitno udruženje gradjana osnovano 2022. godine u…

EFT za porodice (EFFT)

Avg 27, 2021 Bojan
EFFT sledi principe i prakse emocionalno fokusirane terapije kako bi obnovio vezu i unapredio održivost porodičnih odnosa. Osnovni cilј EFFT-a je da ponovo uspostavi sigurnije porodične obrasce gde…

EFT za parove

Avg 27, 2021 Bojan
EFT je kratkoročan, strukturiran, I na istrazivanjima zasnovan pristup, prvobitno razvijen za terapiju parova i zasnovan na nauci o emotivnoj privrženosti (atačment teoriji), nastao 1980-ih. 

EFT za pojedince (EFIT)

Avg 27, 2021 Bojan
EFIT je pristup individualnoj terapiji zasnovan na nauci o emotivnoj privrženosti koji, kao i druge EFT intervencije, EFCT za parove i EFFT za porodice, nudi integraciju humanističkih iskustvenih…

Externship u Beogradu maj 2023

Dec 01, 2022 Bojan
Šta predstavlja Externship? Externship – osnovni nivo obuke u EFT (približno 30 sati) – podučava osnovne kliničke veštine koje su neophodne da bi stručnjak za mentalno zdravlje postao efikasan kao…

Završen Externship maj 2023

Maj 23, 2023 Bojan
Centar za emocionalno fokusiranu terapiju Srbije, je uspešno završio četvorodnevni Externship u radu sa parovima sa preko 120 učesnika različitih psihoterapijskih modaliteta iz Srbije i regiona.

Naša misija

je stvaranje i širenje zajednice psihoterapeuta koji primenjuju EFT u svojoj praksi i modjusobno saradjuju i podrzavaju jedni druge.

Centar za Emocionalno Fokusiranu Terapiju Srbije 

Kontakt

Centar za emocionalno fokusiran terapiju Srbija

Adresa: Janka Katica br.9, 11000 Beograd

tel:+ +381 60 353 4772

email: ceftsrbija@gmail.com

PIB: 113154847

MIB: 28345283